Türkiye, Kemal’in Türkiyesidir!

Türkiye büyük umutların,haklı bekleyişlerin ,Görkemli başarıların ,eşsiz devrimlerin ve ebedi sancağımız Atamız;Mustafa Kemal’in ülkesidir.Fiziken ebediyete intikalinin 83.yılında özlemimiz onun ışığı ile yüreğimizde titrerken;Atamıza minnetimiz sonsuzdur!
-Vatanını herşeyden çok sevip yeniden var ettiği için,
-Aklı hür,vicdanı hür nesiller istediği için,
-Başını eğmediği ve hiçkimseye eğdirtmediği için,
-Adil ve Bağımsız Cumhuriyetin temellerini cinsiyet ayrımsız hak ile dağıttığı için,
-Yarattığı devrimlerim odağında Aydınlanma,Dayanışma,insan hakları ve Barış olduğu için,
-Vatanımızda “Kadın olmayı”” herşeyden çok değerli kıldığı için,
-Vatandaşlık kavramını,Bireysel Demokrasiyi ve demokratik siyasi refleksi Milletine sunduğu için,
-Paylaştığı,uğruna savaştığı,yücelttiği insanları için,
-Halkını dinleyip,halkını anlayıp,halkıyla aç kaldığı için,
-Zeybek yapıp,Yemen Türküsü söyleyip,Sakarya’yı dirilttiği için,
-Kadınlara Şapka giydirip,Üniversiteye gönderip,Milletvekili yaptığı için,
-Ayrışmayı değil Bütünleşmeyi!
-Gerilemeyi değil İlerlemeyi!
-Yok olmayı değil Varolmayı!
-İcazeti değil Dirayeti!
-Hiyaneti değil Vefayı!
-Kaderi değil İradeyi!
Ve Vazgeçmeyi değil Azmetmeyi! bize öğrettiği için,Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnetimiz sonsuzdur!
Aklımızda Fikirlerin;Kalbimizde Sevgin hiç bitmeyecek;İlelebet Unutmayacağımız ve unutturmayacağımız tek gerçek;
TÜRKİYE KEMAL’İN TÜRKİYESİDİR!..
Selin Söğütlügil


Atatürk'ün Soy Kütüğü

“Mutlak monarşiyi ve Saltanatı kaldırıp Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Ata’mızın Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, ailesinin ve yakın akrabalarının ön planda olmamasını bizzat kendisinin bir yaşam stratejisi olarak belirlediğini aile büyüklerimden biliyorum.Kan bağımız bizler için çok şanlı bir sorumluluktur. Atamızın bu kararına Ailesi olarak daima itina ile sahip çıktık.Çağımızda Atatürk’ün amcazadeleri apoletini onurlandıracağımız ve sessizliğimizi bozacağımız tek boyut,adil ve sağlam içerikli bir icraat boyutudur ve o boyutun hedefi de toplumumuza ve eşsiz vatanımıza emek,katkı ve hizmettir. Ben “Kadın” ı bir toplumun çimentosu olarak tanımlarım, Kadın; birleştirici ve üretici varlığı ile toplumsal birliği inşa eden ,enerjisiyle geliştiren ve azmiyle sürdürendir.Ata’mızın engin vizyonuyla daha 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir ki bu çok ilerikçi muthiş bir armağandır.Benim için Atatürk’ün akrabası olmanın onuru ile aynı anda bir “Türk Kadın”ı olmanın da şerefini taşımak eşsiz bir mutluluktur.”
Selin V.Söğütlügil - Sözcü Gazetesi Ropörtajı/2019


Röportajlar